Concertul studenților și masteranzilor

Înregistrare video