Comitet Organizatoric

  Numele, prenumele Funcția
Președinte: MELNIC Victoria Rector, dr., prof. univ., Maestru în Artă
Vicepreședinți: COMENDANT Tatiana prorector pentru activitate științifică și de creație, dr., conf. univ.
  AVASILOAIE Rodica directorul Bibliotecii, asist. univ.
Membri: ANDRIEȘ Vladimir dr., prof.univ., Maestru în Artă, șef departament Instrumente orchestrale
  BRÎNZILĂ-COȘLEȚ Zinaida lect. univ., decan al FAM
  FUSU Mihai lector univ., laureat al Premiului Național, șef departament Artă teatrală, FATCM
  GALAC Lucia conf. univ., Maestru în Artă, șef catedră Management artistic şi culturologie, FATCM
  GUȚU Zoia dr., conf. univ., Maestru în Artă, șef departament Arta coregrafică și performanță motrică, FATCM
  HĂRUȚĂ Petru lect. univ., șef secție Muzică ușoară și jazz, FAM
  JABINSCHI Ion lect. univ., prodecan pentru activitate științifică și de creație, FAPDD
  MAHOVICI Iurie prof. univ., Artist al Poporului, Maestru în Artă, FAM
  MATEI Iurie conf. univ. inter., Artist al Poporului, șef secției Scenografie, FAPDD
  PANFIL Lidia prof. univ., Om Emerit, Maestru în Artă, Artist al Poporului, șef secție Regie, FATCM
  SITARI Vasile conf. univ. inter., Maestru în Artă, FAPDD
  STEPAN Ilona conf. univ., Artistă Emerită, Artist al Poporului, șef secției Dirijat, FAM