Petru PASCARU (1935-2007)

Rector al Institutului de Stat al Artelor în perioada anilor 1986-1991

S-a născut pe 29 iunie 1935 în satul Chetrosu, Drochia. Și-a făcut studiile la Universitatea de Stat din Chișinău la specialitatea Istorie (1958). Imediat după absolvire este numit director al școlii din satul Bolboci și transferat în calitate de instructor al comitetului raional al Comsomolului din Drochia. Pe parcursul anului de studii 1959-1960 este profesor de istorie în satul natal. În perioada anilor 1960-1963 își face studiile postuniversitare la Universitatea de Stat din Chișinău și în 1967 își susține teza de doctor (candidat) în istorie, iar în 1978 – cea de doctor habilitat în filosofie.

Din 1963 își începe activitatea didactică în învățământul superior în calitate de asistent, fiind ulterior lector superior (1966), conferențiar (1970) și profesor universitar (1979). În septembrie 1973 ocupă postul de șef de catedră la Universitatea de Stat din Chișinău, iar în 1978 cel de șef de catedră la Institutul Pedagogic de Stat Ion Creangă. În perioada mai 1980-iunie 1982 activează în calitate de consultant în cadrul Ministerului Învățământului Superior din Cuba, iar din octombrie 1984 până în octombrie 1985 – profesor consultant  și consilier al rectorului Școlii Superioare de Partid din Angola.

În august 1986 este numit rector al Institutului de Stat al Artelor din Moldova. O preocupare permanentă a rectorului P. Pascaru a fost atragerea specialiștilor de înaltă calitate și perfecționarea continuă a cadrelor didactice. La îndemnul rectorului P. Pascaru mai mulți colaboratori al Institutului de Arte își cresc nivelul profesional urmând stagii de perfecționare în diferite universități din Republica Moldova și România și făcând studii de doctorat.

Din ianuarie 1990 ocupă și postul de șef catedră Științe sociale (din 1999 catedra Științe filosofice a Universității de Stat a Artelor, din 2002 – a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice).

În 1996 devine Cavaler al Ordinului Gloria Muncii.

Se stinge din viață pe 5 septembrie 2007.