Piotr ARAVIN (1908-1979)

Rector: 1946-1948 Conservatorul de Stat

Muzicolog, folclorist, profesor, cercetător, membru al Academiei de Științe din URSS.

Născut la 10 (23) iunie 1908 în satul Naryshkino, districtul Serdobsky, regiunea Saratov. Și-a făcut studiile la Colegiul de Muzică din Saratov și la Conservatorul din Moscova fiind discipolul reputatului istoric al muzicii ruse M. Ivanov-Borețki. Încă fiind student, în 1934 în revista Sovietskaia Muzyka, a publicat primul său articol despre corespondența dintre compozitorii M.A. Balakirev și N.G. Rubinstein. Din 1938 lucrează în calitate de lector-muzicolog la Filarmonica din Arhanghelsk, iar din 1940 – la Filarmonica din Kalinin.

În iulie 1941 P. Aravin s-a înrolat ca voluntar în armată și a luptat pe front. Cunoștea multe limbi, inclusiv japoneza și germana, grație cărui fapt în timpul războiului a fost instruit ca rezident în țări străine. După război, la începutul anului 1946, fiind decorat cu un ordin și patru medalii, Piotr Aravin a fost numit director al Conservatorului de Stat din Chișinău.

În 1948, în iunie a fost invitat în calitate de profesor la conservatorul din Alma-Ata unde activează tot restul vieții fiind timp de circa 25 de ani șef al Departamentului de istorie a muzicii, susținând teza de doctor în studiul artelor (1967) și obținând titlul de profesor universitar (1977), dedicându-se cu dăruire cercetării istoriei muzicii kazahe.

Piotr Aravin a fost unul dintre primii muzicologi care a aplicat o abordare științifică riguroasă la studiul instrumentelor muzicale kazahe tradiționale, a genurilor folclorului kazah și a biografiilor interpreților, punând bazele școlii kazahe de muzicologie și considerat unul dintre întemeietorii științei muzicale din Kazahstan. Lucrările lui P. Aravin au contribuit decisiv la conștientizarea originalității naționale a culturii muzicale din Kazahstan, popularizarea dombrei și a genului folcloric kazah kiui. S-a stins din viață în anul 1979 cu o lună înainte de a împlini vârsta de 71 de ani.