Activitate științifică

Rezultatele științifice ale AMTAP

Cuvântul de salut al Prorectorului activitate științifică şi de creaţie, dnei Comendant Tatiana, dr., conf. univ. în cadrul Conferinței științifice internaționale

Momente artistice în cadrul Conferinței științifice internaționale din cadrul AMTAP